Mustafa Kağan Yilmaz

Číslo certifikátu: 23/0439/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.05.2023
Koniec platnosti: 09.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: