Pang Eryuan

Číslo certifikátu: 21/0127/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 01.04.2021
Koniec platnosti: 31.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: