Pavol Hajas

Číslo certifikátu: 21/0014/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 27.01.2021
Koniec platnosti: 26.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: