Peng Funing

Číslo certifikátu: 22/0667/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0664/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: