Peter Neupaver

Číslo certifikátu: 19/0094/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 11.11.2019
Koniec platnosti: 10.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0092/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 11.11.2019
Koniec platnosti: 10.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: