Peter Ovšanka

Číslo certifikátu: 23/0492/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.05.2023
Koniec platnosti: 29.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0491/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.05.2023
Koniec platnosti: 21.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0490/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.05.2023
Koniec platnosti: 21.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0261/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.11.2020
Koniec platnosti: 29.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: