Peter Pilc

Číslo certifikátu: 22/0733/1; 22/0734/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.12.2022
Koniec platnosti: 02.12.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0306/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.12.2020
Koniec platnosti: 20.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0009/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.01.2020
Koniec platnosti: 12.01.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0007/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 13.01.2020
Koniec platnosti: 12.01.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: