Peter Plánka

Číslo certifikátu: 21/0279/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.07.2021
Koniec platnosti: 01.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0277/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.07.2021
Koniec platnosti: 01.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0275/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.07.2021
Koniec platnosti: 01.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0222/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.06.2021
Koniec platnosti: 01.02.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0004/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.01.2021
Koniec platnosti: 13.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: