Peter Šurman

Číslo certifikátu: 24/0124/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0125/1/PED
Dátum vydania: 13.02.2024
Koniec platnosti: 12.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0122/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0123/1/PED
Dátum vydania: 13.02.2024
Koniec platnosti: 12.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1004/1; 23/1005/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 25.08.2023
Koniec platnosti: 24.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: