Qiqi Yin

Číslo certifikátu: 21/0238/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 24.06.2021
Koniec platnosti: 23.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0125/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.03.2021
Koniec platnosti: 29.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: