Ramazan Emun

Číslo certifikátu: 23/0611/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 09.06.2023
Koniec platnosti: 08.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: