Rashad Humbatov

Číslo certifikátu: 23/0168/1; 23/0169/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 27.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0166/1; 23/0167/1/PED
Metóda:
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 27.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: