Rastislav Hyža

Číslo certifikátu: 20/0096/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.07.2020
Koniec platnosti: 12.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: