Róbert Oswald

Číslo certifikátu: 20/0015/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Nie
Dátum vydania: 27.01.2021
Koniec platnosti: 26.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: