Róbert Vojtela

Číslo certifikátu: 23/0276/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.04.2023
Koniec platnosti: 02.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0278/2; 23/0279/2/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.04.2023
Koniec platnosti: 02.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: