Samuel Hric

Číslo certifikátu: 22/0723/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 01.12.2022
Koniec platnosti: 30.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: