Santosh Shivaji Gaikwad

Číslo certifikátu: 22/0259/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 22.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0258/2
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 22.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0257/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 24.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0256/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 22.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0255/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 22.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0254/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 27.12.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0253/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2022
Koniec platnosti: 24.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: