Sheng Yantao

Číslo certifikátu: 22/0484/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 29.07.2022
Koniec platnosti: 28.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: