Song Huiyuan

Číslo certifikátu: 22/0706/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0017/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 11.01.2022
Koniec platnosti: 10.01.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0016/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 11.01.2022
Koniec platnosti: 10.01.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: