Stanislav Novák

Číslo certifikátu: 23/0451/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.05.2023
Koniec platnosti: 11.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0450/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.05.2023
Koniec platnosti: 11.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0199/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 02.03.2022
Koniec platnosti: 01.03.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0381/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 10.09.2021
Koniec platnosti: 09.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: