Štefan Semančík

Číslo certifikátu: 24/0245/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 16.04.2024
Koniec platnosti: 15.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0919/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.08.2023
Koniec platnosti: 10.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0710/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0155/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 25.02.2022
Koniec platnosti: 24.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0116/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.12.2019
Koniec platnosti: 08.12.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0024/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.04.2019
Koniec platnosti: 15.04.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: