Sun Chao

Číslo certifikátu: 20/0097/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.08.2020
Koniec platnosti: 09.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: