Sun Guangyuan

Číslo certifikátu: 20/0252/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 19.11.2020
Koniec platnosti: 18.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: