Sun Yuan

Číslo certifikátu: 23/0741/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0740/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0728/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: