Sun Yuelin

Číslo certifikátu: 23/0341/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.04.2023
Koniec platnosti: 12.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0426/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.06.2022
Koniec platnosti: 08.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0425/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.06.2022
Koniec platnosti: 08.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0424/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.06.2022
Koniec platnosti: 08.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: