Sun Zibiao

Číslo certifikátu: 24/0044/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 23.01.2024
Koniec platnosti: 22.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0100/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 23/0101/1/PED
Dátum vydania: 18.01.2023
Koniec platnosti: 17.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0577/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 06.09.2022
Koniec platnosti: 05.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: