Taner Akbaba

Číslo certifikátu: 24/0389/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 17.05.2024
Koniec platnosti: 16.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0388/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 17.05.2024
Koniec platnosti: 16.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0822/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 07.07.2023
Koniec platnosti: 06.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: