Test User

Číslo certifikátu: 12
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.02.2023
Koniec platnosti: 24.02.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 452313/231
Metóda: Zvárač plastov
Označenie rozsahu:
VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.02.2023
Koniec platnosti: 29.09.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: