Tian Qiwei

Číslo certifikátu: 23/0386/1; 23/0387/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 25.04.2023
Koniec platnosti: 24.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0669/1; 22/0671/1/PED
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 03.11.2022
Koniec platnosti: 02.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: