Tomáš Šivec

Číslo certifikátu: 20/0038/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2020
Koniec platnosti: 21.06.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: