Tseng Liang Yuan

Číslo certifikátu: 24/0027/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 19.01.2024
Koniec platnosti: 18.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0024/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 19.01.2024
Koniec platnosti: 18.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1108/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 21.09.2023
Koniec platnosti: 20.09.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: