Wan Yajun

Číslo certifikátu: 21/0532/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 27.12.2021
Koniec platnosti: 03.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0531/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 27.12.2021
Koniec platnosti: 08.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: