Wang Boshi

Číslo certifikátu: 21/0517/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 30.11.2021
Koniec platnosti: 29.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0513/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 30.11.2021
Koniec platnosti: 29.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: