Wang Dingge

Číslo certifikátu: 22/0139/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 17.08.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0138/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 11.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: