Wang Guangyu

Číslo certifikátu: 22/0264/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 13.04.2022
Koniec platnosti: 12.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: