Wang Hongxiu

Číslo certifikátu: 22/0557/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 26.08.2022
Koniec platnosti: 25.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0141/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 21.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: