Wang Liangzhi

Číslo certifikátu: 21/0149/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.04.2021
Koniec platnosti: 19.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: