Wang Linxin

Číslo certifikátu: 20/0295/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 17.12.2020
Koniec platnosti: 16.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: