Wang Wenjie

Číslo certifikátu: 20/0238/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.10.2020
Koniec platnosti: 25.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: