Wang Xianglong

Číslo certifikátu: 21/0508/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.11.2021
Koniec platnosti: 29.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: