Wang Xueqin

Číslo certifikátu: 23/0098/1; 23/0099/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 18.01.2023
Koniec platnosti: 17.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0681/1; 22/0697/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
LT - skúšanie tesnosti (C)
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0186/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.05.2021
Koniec platnosti: 09.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: