Wang Yongheng

Číslo certifikátu: 22/0114/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0616/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 28.09.2022
Koniec platnosti: 27.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: