Wei Aimin

Číslo certifikátu: 22/0115/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: