Wei Dapeng

Číslo certifikátu: 20/0253/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 19.11.2020
Koniec platnosti: 18.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: