Wu Linze

Číslo certifikátu: 22/0691/1; 22/0692/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: