Xia Sulong

Číslo certifikátu: 22/0633/1; 22/0634/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 04.10.2022
Koniec platnosti: 03.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: