Xiao Nanzhe

Číslo certifikátu: 22/0629/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 04.10.2022
Koniec platnosti: 03.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: