Xiaoyu Zheng

Číslo certifikátu: 23/0914/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 07.08.2023
Koniec platnosti: 06.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: