Xie Xu

Číslo certifikátu: 23/0143/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 28.02.2023
Koniec platnosti: 07.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: