Xie Yingkui

Číslo certifikátu: 20/0149/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.09.2020
Koniec platnosti: 07.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: